Välkommen till artistrum.fi!

I de nybyggda kvarteren på Busholmen ligger Kvarteret Victoria, som är Busholmens centrum för kulturell och språklig mångfald med en levande svenska. För mer information om Kvarteret Victoria kan du besöka kvarterets hemsida.

I detta kvarter finns ett tiotal lägenheter som bär namnet "artistlägenheter". Våra lägenheter är ettor på  26 m2 och är belägna på Busholmsgränden. Lägenheterna färdigställdes i oktober 2016 och är nu inflyttningsklara. 

Ettorna är uppdelade så att sex stycken är öronmärkta för alla kategorier av konstutövare, detta i enlighet med vår finansiär Svenska Kulturfondens beslut. De övriga fyra lägenheterna hyrs ut utan några speciella krav på den eller de som bosätter sig. Lägenheterna koordineras och administreras av Garantiföreningen för Svenska teatern r.f.

 

Är du intresserad av att bo i hjärtat av ett nytt kulturellt centrum i Helsingfors?